Tại ICA chúng tôi tin rằng:

  • Mỗi trẻ em là một cá thể đặc biệt và độc đáo

  • Mọi trẻ em đều có tiềm năng phát triển
  • Trẻ em có niềm ham thích học hỏi tự nhiên và yêu thích khám phá, say mê những trải nghiệm hằng ngày cùng bạn bè và những người lớn mà trẻ tin tưởng.

  • Mỗi trẻ em là một cá nhân giàu cảm xúc và giàu tư duy, biết quan tâm đến môi trường, tới bạn bè và những người xung quanh.

  • Trẻ em sẽ trở nên độc lập, tự tin, hiểu biết và giàu lòng nhân ái dưới sự dẫn dắt của những thày cô giàu kinh nghiệm và yêu thương trẻ.