Preschool (3-6 tuổi)

I/ Chương trình đơn ngữ

Khi trẻ em ngày càng trở nên độc lập, các em khao khát những thách thức mới. Chương trình Kinder và Preschool giới thiệu các chủ đề và khái niệm mới mỗi tháng, với những trải nghiệm độc đáo. Mục đích của chương trình là trang bị cho trẻ những kỹ năng thích hợp để chuyển tiếp thành công sang môi trường học tập nhiều thử thách hơn, với những mối quan hệ rộng mở hơn – đó là bậc tiểu học.

Học sinh Kinder & Preschool sẽ được tiếp cận với các kỹ năng quan trọng sau:

 • Phát triển ngôn ngữ đọc và viết
 • Toán – Các hệ thống giá trị số
 • Kiến thức chung
 • Quan sát về Môi trường
 • Khoa học
 • Anh ngữ
 • Xã hội
 • Tình cảm
 • Nhận thức
 • Thẩm mỹ / Sáng tạo

Hằng ngày, trẻ được tham gia vào nhiều hoạt động học hỏi và vui chơi vui nhộn, có chủ đích do giáo viên thiết lập. Các hoạt động bao gồm:

 • Làm dự án
 • Chơi nước, chơi cát
 • Tham gia các lễ hội trong nước và quốc tế
 • Hoá trang theo chủ đề
 • Đóng kịch
 • Thể thao

Tham khảo Lịch học lớp Kinder

II/ Chương trình song ngữ:

Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Anh và Tiếng Việt

Khi trẻ em ngày càng trở nên độc lập, các em khao khát những thách thức mới. Chương trình Bilingual Kinder và Bilingual Preschool giới thiệu các chủ đề và khái niệm mới mỗi tháng, với những trải nghiệm độc đáo. Mục đích của chương trình là trang bị cho trẻ những kỹ năng thích hợp để chuyển tiếp thành công sang môi trường học tập thử thách hơn. Các học sinh lớp trình Bilingual Kinder và Bilingual Preschool bước đầu có được khả năng giao tiếp tiếng Anh rất tự nhiên.

Học sinh Bilingual Kinder sẽ được tiếp cận với các kỹ năng quan trọng sau:

 • Phát triển ngôn ngữ đọc và viết
 • Toán – Các hệ thống giá trị số
 • Kiến thức chung
 • Quan sát về Môi trường
 • Khoa học
 • Anh ngữ
 • Xã hội
 • Tình cảm
 • Nhận thức
 • Thẩm mỹ / Sáng tạo

Hằng ngày, trẻ được tham gia vào nhiều hoạt động học hỏi và vui chơi vui nhộn, có chủ đích do giáo viên thiết lập. Các hoạt động bao gồm:

 • Làm dự án
 • Chơi nước, chơi cát
 • Tham gia các lễ hội trong nước và quốc tế
 • Hoá trang theo chủ đề
 • Đóng kịch
 • Thể thao

Tham khảo Lịch học lớp Bilingual Kinder (3-5 tuổi)

  0904199646