Hoạt Động

Technology

Technology (Công nghệ) là việc sử dụng những công cụ đơn giản như bút sáp hay thước kẻ, hay cả những thiết bị phức tạp hơn như kính hiển vi hay máy tính
0904199646