Song ngữ

Với trẻ 3 tuổi trở lên, phụ huynh có thể chọn lựa cho trẻ học chương trình Song ngữ (thời gian tiếp xúc với Anh ngữ lên đến 1,5 – 2 tiếng thực tế mỗi ngày) để giúp sớm xây dựng cho con nền tảng tiếng Anh vững vàng – là một trong những chìa khoá quan trọng mở cánh cửa thành công của một công dân toàn cầu.

✨ Lớp Song ngữ bao gồm các cấp lớp:
  • Pre- B1 (3-4 Tuổi)
  • Pre-B2 (4-5 tuổi)
  • Pre-B3 (5-6 tuổi)