Đơn ngữ

Đơn ngữ là chương trình Học thiết kế phù hợp với từng lứa tuổi tại ICA, đảm bảo trẻ được phát triển đầy đủ các mặt. Ngoài ra, trẻ ở lớp Đơn ngữ cũng được tham gia các tiết học Ngoại khóa và học Tiếng anh 30 phút / ngày.

✨ Lớp đơn ngữ bao gồm các cấp lớp:
  • Toddler 1 (18-24 tháng)
  • Toddler 2 (25-36 tháng)
  • Pre-M1 (3-4 Tuổi)
  • Pre-M2 (4-5 tuổi)
  • Pre-M3 (5-6 tuổi)