Hệ lớp

ĐƠN NGỮ

Là chương trình Học thiết kế phù hợp với từng lứa tuổi tại ICA, đảm bảo trẻ được phát triển đầy đủ các mặt. Ngoài ra, trẻ ở lớp Đơn ngữ cũng được tham gia các tiết học Ngoại khóa và học Tiếng anh 30 phút / ngày.

Lớp đơn ngữ bao gồm các cấp lớp:
  • Toddler 1 (18-24 tháng)
  • Toddler 2 (25-36 tháng)
  • Pre-M1 (3-4 Tuổi)
  • Pre-M2 (4-5 tuổi)
  • Pre-M3 (5-6 tuổi)

SONG NGỮ

Với trẻ 3 tuổi trở lên, phụ huynh có thể chọn lựa cho trẻ học chương trình Song ngữ (thời gian tiếp xúc với Anh ngữ lên đến 1,5 – 2 tiếng thực tế mỗi ngày) để giúp sớm xây dựng cho con nền tảng tiếng Anh vững vàng – là một trong những chìa khoá quan trọng mở cánh cửa thành công của một công dân toàn cầu.

Lớp Song ngữ bao gồm các cấp lớp:
  • Pre- B1 (3-4 Tuổi)
  • Pre-B2 (4-5 tuổi)
  • Pre-B3 (5-6 tuổi)