Tod 2 (Từ 24 – 36 tháng)

Toddler 2 được thiết kế nhằm chuẩn bị cho trẻ bước vào giai đoạn thích nghi với quá trình học tập suốt đời thông qua một môi trường thiết kế phù hợp.

 • Trẻ sẽ được tập trung rèn luyện các kỹ năng sau:
 • Tương tác với mọi người xung quanh
 • Xây dựng khả năng nhận thức
 • Kết bạn
 • Nuôi dưỡng khả năng sáng tạo

🍀 Chương trình dành cho lớp Toddler 2 được thiết kế để trẻ sẵn sàng bước vào môi trường học tập thử thách hơn thông qua việc bước đầu tiếp cận với chữ viết, khái niệm toán học và các kỹ năng xã hội quan trọng. Các kỹ năng trẻ được tiếp cận bao gồm:

 • Ngôn ngữ đọc và viết
 • Anh ngữ
 • Toán học
 • Vận động thô và vận động tinh
 • Kỹ năng xã hội
 • Kỹ năng cảm xúc
 • Quan sát môi trường
 • Các khái niệm về nhận thức, toán học, phát triển giác quan và kiến thức cơ bản
 • Mỹ thuật/Sáng tạo

🍀 Mỗi ngày của trẻ là chuỗi hoạt động vui nhộn do các giáo viên chuẩn bị kỹ lưỡng. Các hoạt động mà trẻ được tiếp cận và học hỏi gồm:

 • Chơi nước, chơi cát
 • Tìm hiểu và tham gia các lễ hội trong nước và quốc tế
 • Hoá trang theo chủ đề
 • Làm dự án
 • Tham gia kịch nghệ
 • Thể thao