Chương trình học

Chương trình STEAM

1 CHƯƠNG TRÌNH STEAM STEAM (viết tắt của Science, Technology, Engineering, Art, và Math) là chương trình giảng dạy dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ, kỹ thuật, nghệ thuật và toán học, giúp học sinh hiểu được sự liên quan giữa các khối kiến thức và có thể vận dụng tốt vào thực tế.Nghiên cứu […]

Đọc thêm

Môi trường học tập

—– Nội dung ở đây —-

Đọc thêm

Phương pháp giảng dạy

Nội dung ở đây Các nghiên cứu khoa học chứng minh rằng trẻ em sẽ có được nền tảng phát triển tốt và xây dựng được thói quen tự tìm tòi, học tập suốt đời nếu được cung cấp một môi trường học tập phù hợp ngay từ lứa tuổi mầm non. Môi trường học tập […]

Đọc thêm
0904199646