Blog

Tháng Tám 2, 2016

Triết lý giáo dục

Tại ICA chúng tôi tin rằng: Mỗi trẻ em là một cá thể đặc biệt và độc đáo Mọi trẻ em đều có tiềm năng phát triển Trẻ em có niềm ham thích học hỏi tự nhiên và yêu thích khám phá, say mê những trải nghiệm hằng ngày cùng bạn bè và những người […]

Đọc thêm

Parents Meeting

Lorem perspiciatis adipisci accusamus laudantium odit aliquam repellat tempore quos aspernatur vero. ipsum dolor sit amet commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Đọc thêm
0904199646